Miedzy lewą a prawą półkulą

Miedzy lewą a prawą półkulą

Ludzki mózg stanowi najwyżej rozwiniętą część ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców. Stanowi on też wielką w biologii zagadkę. Funkcje, za jakie odpowiada u człowieka są odbiegają daleko od funkcji mózgów nawet ssaków wyższych. Intrygujący i nieprzewidywalny w dalszym ciągu organ jest cały czas obiektem zainteresowań naukowców z różnych dyscyplin biologii.Obie półkule mózgowie u człowieka znajdują się w obszarze tego organu określanym, jako kresomózgowie. Półkule zbudowane są z dwóch warstw. Pierwsza warstwa zewnętrzna utworzona jest z tak zwanej istoty szarej. Tworzą ją skupiska neuronów a nazwę swoją zawdzięcza barwie szaroróżowej nadawanej jej przez ciałka Nissla. Istota szara nazywana jest również korą mózgową. Wewnętrzną warstwę półkul mózgowych tworzy zaś istota biała, którą tworzą skupiska dendrytów i aksonów, czyli wypustek nerwowych. Zadaniem behawiorystów ta część półkul mózgowych od powiada za zdolności człowieka, jego umiejętność nauki, poziom inteligencji, i inne talenty. Z pozory proste półkule są bardzo zróżnicowane anatomicznie. Podzielone je na kilka powierzchni i tzw. brzegów, pokrytych licznymi bruzdami, które z kolei podzielono dalej na poszczególne płaty. Na przykład bruzda środkowa i boczna w powierzchni górno-bocznej półkul mózgowych dzieli się na parzyste płaty talie jak czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny. Poszczególne płaty odpowiadają za konkretne funkcje zmysłowe, umysłowe i motoryczne ludzkiego mózgu. Biologia czy raczej fizjologia i biochemia mózgu okazuje się funkcjonalnie bardzo złożona. W poszczególnych płatach znajdują się ośrodki mowy, słuchu, czucia, wzroku, ruchu i inne. Naukowcy są zdania, że miejscem powstawania abstrakcyjnych zjawisk takich jak myśl, kojarzenie odpowiedzialny jest na przykład płat czołowy, w którym występują tak zwane ośrodki kojarzące. Kora mózgowa, czyli istota szara półkul odpowiada za różnego rodzaju czynności. Badacze ludzkiego mózgu stwierdzili także autonomię obu półkul mózgowych, to znaczy, że mogą one funkcjonować niezależnie jedna od drugiej. Naukowcy po latach eksperymentów prowadzonych nad ludzkim mózgiem opracowali charakterystyczne dla nich obszary funkcjonowania organizmu człowieka, za które one odpowiadają. Lata badań pozwoliły na stwierdzenie, że każda z półkul odpowiada za inne funkcje. Lewa półkula odpowiada za czynności słowne zaś prawa za wzrok i postrzeganie przestrzenne. Półkule mają jedna także wiele wspólnych czynności odpowiedzialnych za funkcjonowanie ludzkiego umysłu. Badając ludzkie funkcje dotyczące myślenia i zapamiętywania badacze ustalili, że prawa półkula w tym zakresie odpowiada za intuicję, wyobrażenia i dokonywanie syntezy zaś lewa pełni funkcję analityczną, logiczną i werbalną. W preferencjach obu półkul widać wyraźną różnicę, jedna a konkretnie prawa jest odpowiedzialna za rysowanie, zdolności manualne i tak zwaną pracę niezaplanowaną. Domeną lewej półkuli jest natomiast mowa, pisanie i wykonywanie czynności zaplanowanych. Obie półkule tworzą harmonijną całość nazywaną w biologii i medycynie a także naukach im pokrewnych umysłem, który stanowi najbardziej niesamowity organ, jaki w drodze ewolucji stworzyła matka natura.