Łańcuchy i piramidy pokarmowe

Łańcuchy i piramidy pokarmowe

Każdy żywy organizm aby móc egzystować potrzebuje pożywienia, z którego wytwarza dla siebie potrzebne substancje niezbędne do funkcjonowania. Przyswajanie pokarmów oraz wytwarzanie niezbędnych składników przebiega na drodze reakcji biochemicznych, mających zapewnić niezbędne do życia składniki. Biologia zajmując się procesami pokarmowymi wszystkich żywych organizmów zamieszkujących naszą planetę zauważyła powiązania dotyczące sposobów odżywiania. Badacze tej dyscypliny nauki doszli do wniosku, że wszystkie organizmy są ze sobą połączone tzw. łańcuchem pokarmowym. Biolodzy stwierdzili, że wszystkie organizmy zajmują w tym łańcuchu takie miejsce, że dla następnej grupy organizmów stanowią pożywienie. Łańcuch pokarmowy nazywany w biologii też łańcuchem troficznym łączy w nierozerwalną całość wszystkich producentów, konsumentów oraz destruentów pokarmowych. Obrazuje on zależności pokarmowe w przyrodzie. W biologii wyodrębniono trzy podstawowe łańcuchy pokarmowe. Pierwszy został nazwany łańcuchem spasania. Pierwszym ogniwem tego łańcucha są rośliny zielone , czyli producenci, dalej umieszczono zwierzęta roślinożerne zaś końcowym ogniwem są tutaj konsumenci wyższych rzędów czyli drapieżcy. Kolejnym typem łańcucha pokarmowego jest łańcuch detrytusowy gdzie pierwszym ogniwem jest martwa materia organiczna, bez różnicy czy roślinna czy też zwierzęca, kolejnymi zaś ogniwami są mikroorganizmy saprofagi, czyli organizmy odżywiające się obumarłymi organizmami. Łańcuch ten zaś kończą drapieżniki. Ostatnim typem łańcucha pokarmowego jest łańcuch pasożytów, który rozpoczyna się od konsumentów a kończy na najmniejszych pasożytach.Łańcuchy pokarmowe tworzą sieć pokarmową , która w dyscyplinie biologii jaka jest ekologia pokazuje sieć w jaki sposób uzależnione pokarmowo są ze sobą organizmy jednego lub wielu gatunków, które żyją w jednym ekosystemie, pod warunkiem oczywiście że charakteryzują je podobne przyzwyczajenia pokarmowe. W biologii pojawia się jeszcze jedno pojęcie związane z zależnościami pokarmowymi. Pojęciem tym jest piramida pokarmowa. W teorii biologii pojawia się ono w związku z opisywaniem krążenia energii w ekosystemie. W podstawie takiej piramidy w danym ekosystemie zawsze znajdują się osobniki najliczniej występujące w tym środowisku. Im wyżej wspinamy się po szczeblach piramidy pokarmowej tym mniej osobników spotkamy na każdym z nich . Zasada jest prosta im wyższy poziom piramidy tym mniejsza liczba osobników ja zajmująca. Piramidy pokarmowe biolodzy tworzyli też aby przedstawić obrazowo przepływ energii w danym ekosystemie. Organizmy najliczniej występujące w ekosystemie stanowią też największą masę tego środowiska. Masą naukowcy przeliczyli na energię zawartą w związkach organicznych. Wielkość energii przepływająca przez ekosystem ma kształt piramidy. Dzieje się tak ponieważ wraz ze wzrostem poziomu troficznego ilość energii ulega zmniejszeniu w ekosystemie. Ostatnie ogniwa zajmują tutaj zawsze duże drapieżniki, które w danych środowiska występują w niewielkich ilościach w stosunku do innych gatunków egzystujących razem z nimi organizmów.