Kukurydza z genami szczura

Kukurydza z genami szczura

Rozwój wielu nowych dyscyplin biologii w XX wieku stał się przyczyną powstawania kolejnych kierunków nie zawsze czysto związanych z biologią, sięgających także do innych dziedzin wiedzy i techniki. Wiele z tych nowych dziedzin dało człowiekowi takie możliwości, że rozpoczęły się dyskusje naukowców nad tym jak daleko w siły natury powinna ludzkość ingerować, czy i w jakim stopniu można poprawiać matkę naturę. Jednak najważniejszym pytaniem, jakie stawią się sobie uczeni, naukowcy, filozofowie naszych czasów jest pytanie o to czy człowiek ma prawo zabawiać się w Pana Boga tworząc nowe gatunki czy też klonując żywe organizmy w tym człowieka. Możliwości inżynierii genetycznej dziedziny nauki wyrosłej przede wszystkim z podłoża biologii molekularnej i genetyki przeszły najśmielsze oczekiwania naukowców. Ta bardzo młoda dyscyplina biologii, licząca dopiero 40 lat, rozwija się w ogromnym tempie. A zaczęło się wszystko od wszczepienia ludzkiego genu do genomu bakterii. Dokonali tego amerykańscy biolodzy Stanley Cohen i Herbert Boyer. Ten eksperyment rozpoczął nową erę nauk przyrodniczych i jej pokrewnych a właściwie oceniając zakres ich eksperymentów można śmiało powiedzieć, że rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Już w pięć lat po ich dokonaniu naukowym urodziło się pierwsze ludzkie dziecko poczęte w próbówce. Możliwość majstrowania w materiale genetycznym sprawiła, że postanowiono wykorzystać inżynierię genetyczną do modyfikowania organizmów roślinnych ora zwierzęcych, aby uzyskać organizmy o pożądanych cechach nie zawsze takich, jakie posiadają one naturalnie. Naukowcy nauczyli się „pożyczać” materiał genetycznych od organizmów będących w posiadaniu pożądanych właściwości i wszczepiać go organizmom tych cech pozbawionych. Bardzo szybko okazało się, że największe zastosowanie oraz korzyści materialne z tego typu kombinacji genetycznych ludzkość może mieć w dziedzinie rolnictwa. Niektórzy naukowcy w żywności modyfikowanej widzieli szansę na wyżywienie całej ludzkości i likwidację problemu głodu na świecie. Zwiększenie tolerancji warunków klimatycznych, odporność na choroby i szkodniki, przedłużenie trwałości warzyw, owoców czy też zbóż oraz zwiększenie wydajności zbiorów to cele, jakie przyświecały biologom, inżynierom genetycznym prowadzącym badania nad krzyżowaniem cech genetycznych. Pierwszą w historii biologii rośliną jak została zmodyfikowana na potrzeby przemysłowe i wprowadzona została do handlu był pomidor o nazwie Flavr Savr. Naukowcy poprawili jego odporność na transport i zachowanie świeżości. Rośliny przemysłowe, które najczęściej są poddawane zabiegom genetycznym są takie rośliny uprawne jak kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak czy też wspomniane wcześniej pomidory. Gorzej wypadli naukowcy przy modyfikacjach organizmów zwierzęcych. Okazało się, że tutaj nie jest tak łatwo jak w przypadku roślin. Proces ten okazał się bardzo złożony w przypadku zwierząt hodowlanych i zdecydowanie za drogi, co w skali przemysłowej uczyniło go nieopłacalnym. Zwierzęta zmodyfikowane genetycznie zapadają na nieprzewidywalne choroby i bardzo często tracą zdolność rozrodu.