Królestwo pod mikroskopem

Królestwo pod mikroskopem

Biologia mikroorganizmów to jeden z większych działów nauki zgłębiającej tajemnice środowiska człowieka. Otrzymał on również najprostszą z możliwych nazwę, nazwano go po prostu mikrobiologią. Ta dziedzina biologii zgłębia tajniki bakterii, grzybów, wirusów i organizmów zaliczanych do królestwa protesty, czyli eukariotycznych jednokomórkowców. Nauka ta jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi o tematykę, którą się zajmuje, również pod względem dziedzin, dla których mikrobiologia jest niezwykle ważna. Jedną gałęzi mikrobiologii jest mikrobiologia ogólna w ramach, której biolodzy zajmują się podstawowymi cechami i procesami życiowymi. Tutaj, więc bada się cechy morfologiczne, budowę kolonii, sposoby rozmnażania się mikrobów. Szczegółowo zgodnie z systematyką od królestwa poczynając a na konkretnym szczepie kończąc wszystkimi drobnoustrojami zajmuje się dział określany mikrobiologią szczegółową. W zależności od miejsca zastosowania czy też badania wpływów mikroorganizmów na dane środowisko biologia wyróżniła szereg innych działów mikrobiologii. W ten sposób wyłoniły się takie dyscypliny jak mikrobiologia lekarska, weterynaryjna, przemysłowa, fitosanitarna czy też gleby. Ważnym działem jest też mikrobiologia środowiskowa, która zbiera dane na temat wpływu drobnoustrojów na konkretne środowiska. Jest ona podstawowym źródłem informacji o tym jak można wykorzystać drobnoustroje w różnych dziedzinach związanych z ekologią. Niezwykle ważnym działem o ogromnym znaczeniu dla człowieka jest mikrobiologia lekarska, która bada i opisuje mikroorganizmy wspomagające funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz drobnoustroje patogenne dla człowieka. Biolodzy poznali poszczególne szczepy bakterii, nauczyli się hodować je w warunkach laboratoryjnych poznając ich upodobania, co do pożywek wzrostowych a przede wszystkim poznali substancje, jakie unieszkodliwiają chorobotwórcze drobnoustroje i są w stanie określić na potrzeby konkretnej jednostki chorobowej u danego osobnika, jaki lek należy podać, aby zniszczyć patologiczne drobnoustroje, w tym celu wykonuje się specjalny antybiogram, czyli określa się oporność i wrażliwość bakterii na podstawowe grupy antybiotyków. Rozwój mikrobiologii lekarskiej spowodował z kolei rozwój mikrobiologii weterynaryjnej, analogicznie poddano badaniu wpływ drobnoustrojów na organizmy zwierzęce. Ten dział biologii włożył również ogromny wkład w rozwój przemysłu. Pierwszym takim sektorem, który oparł swoją produkcję o mikroby był przemysł spożywczy. Kolejna gałąź przemysłu, niezwykle dochodowa, korzystająca z pomocy drobnoustrojów to farmaceutyka. Drobnoustroje są również wielkimi sprzymierzeńcami środowiska. Można śmiało nazwać je wielkimi naprawczymi, gdyż znalazły one zastosowanie do likwidacji zanieczyszczeń na przykład pochodnymi węglowodorowymi. Rozwój możliwości technicznych człowieka to epok wielkich odkryć w biologii w zakresie mikroorganizmów. Jest to królestwo, które zawiera największą ilość organizmów. Występują one we wszystkich możliwych środowiskach, w wodzie, w ziemi, powietrzu czy też innych organizmach. Do dnia dzisiejszego biologia nie poznała jeszcze wszystkich drobnoustrojów, jakie znajdują się na naszej planecie.