Komórki macierzyste

Komórki macierzyste

Nowe zęby, zdrowe plemniki z hodowli, hodowla nowych organów z komórek organizmu biorcy to już nie literatura fantastyczna. Badania prowadzone przez biologię molekularną, genetykę, cytologię i dziedziny im pokrewne doprowadziły naukowców do komórek macierzystych, które otworzyły im nowe horyzonty. Komórkami macierzystymi w biologii określa się te komórki, które mają dwie bardzo ważne podstawowe właściwości, czyli mają zdolność do samo odnawiania i cecha druga to możliwość przekształcenia się ich w dowolny rodzaj komórek potomnych. Jednym słowem są to komórki, które mogą zastąpić komórki każdego organu czy też tkanki organizmu żywego. Oczywiście nie jest to takie proste a do przekształcenia potrzebne jest stworzenie dla tych komórek odpowiednich warunków. Odkrycie właściwości komórek macierzystych stanowi dla biologii i nauk jej pokrewnych w tym przede wszystkim medycyny historyczny przełom. Nowe możliwości otworzyły drogę naukowcom do prowadzenia szeregu eksperymentów prowadzących do wyhodowania coraz to nowych organów. Świat dojrzał ogromną szansę przede wszystkim dla rozwiązania problemów zdrowotnych człowieka, a w dziedzinie transplantologii komórki macierzyste mogą zmienić kierunek działania. Bardzo możliwe, że w przyszłości dla tej dyscypliny medycyny nie będzie już problemu dawcy organu koniecznego do przeszczepu, bowiem zastąpi dawcę hodowla potrzebnego organu z własnych komórek macierzystych. Nadzieja w tym temacie jest ogromna, możliwość przeszczepu organów bez konieczności brania przez biorców leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu i prawie stuprocentowo udane zabiegi są motorem napędowym prowadzonych doświadczeń w tej dziedzinie biologii. Badania prowadzone dotychczas przez naukowców pozwoliły opisać dokładnie komórki macierzyste, ich budowę, procesy w nich zachodzące, zachowania w odpowiednich warunkach, reakcję na bodźce zewnętrzne. Biologia wymienia ich kilka rodzajów komórek macierzystych. Podział ich zależy od cechy branej pod uwagę przy ich kwalifikacji rodzajowej. Za względu na miejsce pochodzenia biologia wyróżnia trzy rodzaje komórek macierzystych. I tak mamy embrionalne komórki macierzyste i somatyczne komórki macierzyste. Komórki embrionalne mogą być dalej dwojakiego rodzaju, czyli w przypadku, gdy pochodzą z embrionu określono je nazwą totipotentnych a gdy z węzła zarodkowego nazwano je mianem pluripotentnych. Ostatnią grupę komórek stanowią komórki płodowe pobierane z krwi pępowinowej. Kolejnym podziałem, jakiego dokonali naukowcy z dziedziny biologii jest podział pod względem możliwości ich do zróżnicowania. W tym zakresie naukowcy wyodrębnili do tej pory cztery rodzaje komórek macierzystych. Pierwszą grupą są komórki totipotencjalne zdolne do zreplikowania całego organizmu, kolejną grupę tworzą komórki pluripotencjalne, które mogą zróżnicować się do postaci wszystkich listków zarodkowych. Kolejną grupę stanowią komórki mogące przekształcić się w komórki tylko jednego listka zarodkowego, jest to grupa komórek multipotencjalnych. Ostatnią grupę tworzą komórki unipotencjalne, które dają początek tylko dla jednego typu dorosłych komórek.