Komórka mikrowszechświat

Komórka mikrowszechświat

Nosi piękną łacińską nazwę cellulii. Jest najmniejszą formą organizmów żywych pod względem morfologicznym i fizjologicznym. Mowa oczywiście o komórce. W biologii stanowi ona najmniejszą formę organizacyjną materii żywej, która jest zdolna do przeprowadzenia wszystkich procesów życiowych, czyli, rozmnażania, powiększania populacji, wzrostu i przemiany materii Badania prowadzone przez naukowców z dziedziny biologii pozwoliły na stwierdzenie faktu, ze komórka stanowi podstawę życia na Ziemi a ich dorobek doprowadził do powstania dyscypliny biologicznej zajmującej się tylko i wyłącznie komórką. Nauka ta otrzymała nazwę cytologii, inaczej mówiąc biologii komórki. Początkowo cytologowie badali budowę organizmów zwierzęcych i roślinnych, pierwsze tego typu badanie przy pomocy pierwszego „mikroskopu”, który stanowiły oszlifowane soczewki przeprowadził w siedemnastym wieku holender Antonie van, Leeuwenhoek, który zresztą, jako pierwszy zajął się produkcją mikroskopów. On także opisał po raz pierwszy w historii biologii pierwsze bakterie i pierwotniaki, które zaobserwował dzięki swojemu wynalazkowi. Zastosowanie zdobyczy naukowych tej dziedziny jest przeogromne a najważniejsze w medycynie i pokrewnej jej weterynarii. Naukowcy współcześnie „pracują” nad komórkami przy pomocy różnych metod. Dalej jednym z podstawowych badań jest mikroskopia z tą tylko różnicą, że współcześni naukowcy pracują na różnego typu mikroskopach dających im olbrzymie możliwości. Współczesną biologię wspierają, bowiem mikroskopy akustyczne, elektronowe, fluorescencyjne, optyczne czy też holograficzne. Od czasu Roberta Hooke’a, który w siedemnastym wieku po raz pierwszy użył nazwy komórka, w cytologii zaszło wiele zmian. Zmieniło się podejście naukowców do komórki, jako podstawowego elementu wszystkich organizmów żywych. Odkrycia cytologów zmieniły zresztą całą systematykę organizmów zamieszkujących wszystkie ekosystemy planety. Dzięki badaniom biologów nad jadrem komórkowym podzielono wszystkie organizmy na dwie części to jest organizmy jądrowe, czyli eukariota oraz organizmy bezjądrowe, czyli prokariota. We wszystkich komórkach naukowcy stwierdzili zachodzące procesy metaboliczne, czyli procesy odżywcze. Naukowcy podzielili wszystkie reakcje zachodzące na obszarze komórki na dwa rodzaje są to reakcje kataboliczne i anaboliczne. W wyniku tych pierwszych związki organiczne ulegają rozkładowi zaś w przypadku anabolizmu mamy do czynienia z tworzeniem organicznych związków chemicznych. Wszystkie procesy biochemiczne prowadzące do powstania potrzebnej do przeżycia i rozwoju energii są dziś bardzo dobrze poznane i rozpisane w schematach biochemicznych, znane są też inne substancje wspomagające przebieg metaboliczny w komórce. Biologia komórki w jakimś stopniu odkrywa tajemnicę funkcjonowania pełnych ekosystemów, a wśród biologów uzyskała nawet miano interkosmosu. Tak jak człowieka pasjonuje wszechświat i jego zagadki tak samo odniesiono do tajemnicy życia na Ziemi. Według badaczy przedmiotu jest ona zamknięta właśnie w komórce, stąd nazwa, interkosmosu, czyli wewnętrznego wszechświata.